top of page

Услуги

Ценовник

Монтажа и балансирање

Комплет промена и балансирање на пневматици

Промена и балансирање на 4 патнички до 14″ фелна – 800 ден

Промена и балансирање на 4 патнички на 15″ и 16″ фелна – 1000 ден

Промена и балансирање на 4 патнички на 17″ фелна – 1200 ден

Промена и балансирање на 4 патнички на 18″, 19″ и 20″ фелна – 1500 ден

Промена и балансирање на 4 патнички на 18″, 19и 20 фелна – 1500 ден

Промена и балансирање на 4 патнички над 20 фелна – 1800 ден

Промена и балансирање на 4 патнички на RunFlat фелна – 2000 ден

Промена и балансирање на 4 патнички со фелни – 800 ден

Промена на 1 вентил - 100 ден (4 вентили = 400 ден)

Азотно пумпање

Пумпање на гумите со азот

Пумпање на 1 гума со азот - 100 ден (4 гуми = 400 ден)

Поправка на пневматици

Поправка на пневматици со чепови

Поправка на пневматиците со чепови - 100 ден

Хотел за гуми

Чување на вашите гуми

Чување на вашите гуми за една сезона (6 месеци) - 1000 ден

bottom of page